O nama

Društvo za zaštitu i proučavajne riba je nevladina organizacija, osnovana 2007. godine, radi zajedničkog delovanja i koordiniranja rada na zaštiti i proučavanju, kao i na poboljšanju mera zaštite svih ugroženih vrsta riba Republike Srbije, popularizaciji ihtiološke nauke, saradnje i povezivanja sa srodnim organizacijama i naučnim institucijama, Zavodima za zaštitu prirode u zemlji i inostranstvu, te srodnim međunarodnim organizacijama i drugim odgovarajućim institucijama.

Društvo za zaštitu i proučavajne riba ostvaruje svoje ciljeve i zadatke radom na:

– zaštiti i proučavanju riba, kao i poboljšanju mera zaštite svih ugroženih vrsta riba prisutnih u Srbiji

– popularizaciji ihtiologije i podsticanju razvoja amaterizma

– organizovanju istraživačkih akcija, kampova, predavanja, izložbi…

– učestvovanje u naučno-istraživačkom radu,

– informisanju javnosti o svom radu,

– vođenju evidencije, stručne dokumentacije i ihtiološke biblioteke

– saradnji u nacionalnim i međunarodnim okvirima

– praćenju i uticanju na zakonsku regulativu na polju zaštite prirode i riba, u skladu sa zakonom.

Adresa i telefoni:

Trg Dositeja Obradovića 2 IV/23

21000 NOVI SAD

Tel.: 021/4852686

Telfax: 021/450620

E-mail:

fishprotection@gmail.com

dzprns@gmail.com

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options